Plastik Enjeksiyon Uzmanlığı Sertifikasyon Programı

Ana Hatlarıyla Eğitimin İçeriği:

Plastik Hammadde

 • Polimer Karakteristikleri

 • Termoplastikler - Termosetler

 • Amorf - Yarıkristalin Polimerler

 • Polimer Karakteristikleri

 • Vizkosite Nedir?

 • Polimer Reolojisi

 • Polimerlerin Modifikasyonu

 • Yaygın Kullanılan Polimerler

 • Nem Alma, Kurutma Prosedür

Plastik Enjeksiyon Tezgahı, Çevrimi ve Parametreleri

 • Genel Hatları ile Enjeksiyon Tezgahı

 • Plastik Enjeksiyon Tezgahları Kapama Tipleri

 • Ocak ve Vida Yapısı

 • Enjeksiyon Makinasında İşlem Sırası

 • Enjeksiyon Tezgahı Spkesifikasyonları ve Seçim Kriterleri

 • Enjeksiyon Prosesi Yardımcı Ekipmanları

 • Adım Adım Plastik Enjeksiyon Çevrimi

 • Enjeksiyon Çevrimi - Zaman Grafiği

 • Enjeksiyon Çevrimi - Zaman Grafiği

 • Her bir Çevrim Adımında Kalıp İçerisinde Neler Oluyor

 • Enjeksiyon Çevrimi - Parça Tasarımı - Kalıp Tasarımı İlişkisi

 • Plastik Enjeksiyon Prosesi Ana Parametreleri (Input & Output)

 • Sıcaklık - Basınç - Zaman

 • Enjeksiyon Parametreleri Uygulama Sırası

 • Plastik Enjeksiyon Prosesi Maliyet Yapısı

 • Optimum Göz Sayısı Belirleme

 • Yeni Nesil Teknolojiler (MuCELL, Variotherm, Konformal Soğutma, Göz-içi Sensörler...)

 • Yeni Kalıp Devreye Alma Sistematiği ve Parametre Optimizasyonu 

 • Yaygın Parça Problemleri ve Sorun Giderme

 • Makine Başı Uygulamalar

Plastik Parça Tasarım ve Kalıp Bilgisi

 • Sistematik Parça Tasarım Kuralları

 • Parça Tasarımı ve Enjeksiyon Noktasının Dolum Davranışına Etkisi

 • Et Kalınlığı Farklılıkları, Etkileri ve Minimizasyonu

 • Izgara Yapılar, Rib Kalınlıkları, Boss Yapıları

 • Çıkma ve Karşı Çıkma Açıları

 • Görsel Yüzeylerde Et Kalınlığı Farklılıkları (day - night design)

 • Proses Güvenliği Açısından Parça Tasarımı Etkileri (Birleşme izleri, hava kapanları...)

 • Cidar Kalınlığı / Akış Uzunluğu oranının önemi

 • Tutma Profili - Parça Geometrisi İlişkisi

 • Soğutma Süresi - Parça Geometrisi İlişkisi

 • Soğuk ve Sıcak Birleşme ve Parça Tasarımı Bağıntısı, Mekanik Performans Etkileri

 • Fiber vb Dolgulu Malzemelerde Akış Yönlenmesi Parça Tasarım İlişkisi

 • Stres - Gerinim ve Diğer Mekanik Performanslar ile Parça Tasarım İlişkisi

 • Yolluk Sistemleri - Parça Tasarım İlişkisi

 • Moldflow Simülasyonu Eşliğinde Eriyik Akış Davranışı İncelemesi

 • Çekme - Çarpılma Mekanizması

 • Çekmeye Etki Eden Faktörler

 • Çarpılmaya Etki Eden Faktörler

 • 2 Plaka - 3 Plaka Kalıp Karşılaştırması

 • Kalıp Çelikleri, Özellikleri ve Seçimi

 • Kalıp Çelikleri Yüzey Kaplama Gereksinimi

 • Yolluk Tipleri ve Etkileri

 • Yolluk Giriş Optimizasyonu

 • Kalıp Seti ve Standart Eleman Seçimi

 • Gaz Kanalları, Parça Çıkarma Tasarımı

 • Parça Kalitesi - Kalıp Tasarım İlişkisi

  Eğitim Metodu

  Eğitim süresi toplam 24 saattir ve bu süre 3 ay içerisine yayılmış olarak hafta sonu veya hafta içi saat 18:00 sonrasına planlanmaktadır. Bununla beraber eğitim power point sunular, örnek numune plastik parçalar, CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri, katılımcılar ile açık tartışmalar ve makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

  Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir:

  Türkçe / İngilizce

  Eğitim Ücreti:

  Lütfen Sorunuz